KLUB PLUS POLIKLINIKY I. P. PAVLOVA

 

Poliklinika I. P. Pavlova s.r.o. si Vám dovoluje nabídnout možnost stát se členem Klubu Plus. Klub Plus nabízí servis a služby, díky kterým bude uspořen Váš čas.

Služby Klubu Plus

  • objednání na předem domluvený a zvolený termín v ordinační době pracoviště
  • rezervace termínu na vybrané pracoviště ke zvolenému/vybranému  lékaři
  • zasílání informativní SMS před termínem vyšetření
  • aktivní vyzývání na preventivní prohlídky k praktickému lékaři a gynekologovi
  • vypsání receptu na dlouhodobě užívané léky emailem
  • objednávání on-line na vybraná pracoviště
  • efektivní plánování mezioborových vyšetření v jednom dni
  • multioborová péče v rámci polikliniky
  • zaslání výsledků emailem na vyžádání
  • bezplatné poskytování jednorázových vyšetřovacích pomůcek

 

Jedná se o servis a služby, které nejsou hrazeny z veřejného pojištění. Členství se uzavírá na jeden rok a členský poplatek činí 500 Kč za rok. Jedná se o administrativní poplatek, který nesouvisí s výkonem odborné péče. Cena za členství je stanovena jako jednotná cena a zahrnuje čerpání uvedených služeb na všech pracovištích Polikliniky I. P. Pavlova s.r.o. Členství můžete uzavřít na všech recepcích Polikliniky I. P. Pavlova.

Klub Plus nabízí naši asistenci v péči o Vaše zdraví