Kardiologie

Kardiovaskulární onemocnění, neboli onemocnění srdce a cév patří stále mezi nejčastější příčiny úmrtí ve vyspělých zemích. V naší ambulanci pečujeme o pacienty s těmito onemocněními, zajišťujeme komplexní diagnostiku, léčbu, dispenzarizaci, přičemž spolupracujeme se špičkovými kardiocentry (Nemocnice na Homolce, IKEM).

Vzhledem k tomu, že velkou část těchto onemocnění (například infarkt myokardu, angina pectoris, vysoký krevní tlak, cévní mozková příhoda a komplikace aterosklerózy) řadíme mezi civilizační choroby, klademe důraz na prevenci. A proto kromě pacientů, kteří již nějaké srdeční onemocnění mají nebo měli, poskytujeme dospělým klientům, kteří dosud nepociťují žádné subjektivní potíže i tzv. preventivní konzultace s individuálním stanovením kardiovaskulárního rizika. V rámci těchto konzultací je standardně prováděno 12-svodové elektrokardiografické vyšetření (EKG) a transthorakální echokardiografické vyšetření (ECHO) viz níže.

 

 

 

 

Kdo jsou naši pacienti?

 • pacienti s vysokým krevním tlakem
 • pacienti s ischemickou chorobou srdeční, anginou pectoris, po infarktu myokardu
 • pacienti po katetrizačních zákrocích či kardiochirurgických výkonech
 • pacienti s chlopenními vadami nebo po operacích pro chlopenní vadu
 • pacienti s chronickým srdečním selháním
 • pacienti s poruchou srdečního rytmu či implantovaným kardiostimulátorem
 • pacienti s vysokou mírou kardiovaskulárního rizika
 • gravidní pacientky se srdečním onemocněním či jeho rizikem
 • sportovci s rizikovým kardiovaskulárním profilem či srdečním onemocněním 

Jaké používáme vyšetřovací metody a jak jednotlivá vyšetření probíhají?

 • Echokardiografie: sonografie/ultrazvukové vyšetření srdce, zkráceně též ECHO. Toto neinvazivní vyšetření patří mezi základní kardiologická vyšetření  a umožňuje posouzení srdečních struktur, jejich pohyb a proudění krve v srdci. Nález slouží ke zhodnocení funkce srdečního svalu a srdečních chlopní, případně jejich poškození. Provádíme ho i v rámci preventivních konzultací u pacientů, kteří nepociťují žádné subjektivní potíže. V odůvodněných případech provádíme tzv. kontrastní echo neboli echokardiografický bubble test k posouzení přítomnosti nitrosrdečního zkratu, tedy zkratového toku krve mezi pravostrannými a levostrannými srdečními oddíly.
 • Ergometrie – zátěžové EKG:  
Jedná se o vyšetření EKG při zátěži. Principem vyšetření je postupné zvyšování zátěže až k maximálnímu výkonu pacienta za současné kontinuální monitorace EKG a krevního tlaku.
Vyšetření slouží k posouzení funkce kardiovaskulárního aparátu, tolerance zátěže a reakci krevního tlaku při námaze. Zátěžové  EKG dokáže v indikovaných případech odhalit ischemickou chorobu srdeční. Opakovaným vyšetřením můžeme ověřit účinnost léčby či prodělaných revaskularizačních zákrocích (katetrizace, bypass). Toto vyšetření doporučujeme i starším sportovcům nebo sportovcům s vyšším kardiovaskulárním rizikem a dále lidem, kteří se rozhodli náhle přejít ze sedavého způsobu života k intenzivnímu sportování.
 • ABPM (ambulant-blood pressure monitoring): 24 hodinová monitorace krevního tlaku, neboli „tlakový Holter“: vyšetření sloužící k celodennímu záznamu krevního tlaku. Toto vyšetření umožňuje pravidelné „domácí“ měření krevního tlaku během běžných aktivit pacienta a slouží k přesnější diagnostice hypertense a nastavení optimální léčby.
 
 • Holterovo monitorování EKG: 24 hodinová monitorace EKG. Jde o neinvazivní vyšetření, které umoňuje kontinuální záznam elektrické srdeční aktivity během celého dne i noci. Díky Holter-monitoraci můžeme detekovat nepravidelnosti srdeční akce, resp. poruchy rytmu, přístroj zaznamenává EKG přímo při případných obtížích nemocného, je možná diagnostika tzv. „němé ischemie“.

 • EKG: vyšetření elektrické aktivity srdeční činnosti.
 • TK: měření krevního tlaku

Upozorňujeme, že platnost receptu je 14 dnů. Při nevyzvednutí a opakovaném vystavení téhož receptu bude účtován administrativní poplatek 40 Kč.

Kontaktujte nás

Objednání: 222 517 772

info@poliklinikaippavlova.cz

Zobrazit na mapě

Dotaz

Odesláním berete na vědomí zásady ochrany osobních údajů.

Naši lékaři

MUDr. Hana Štefaničová

doc. MUDr. Ondřej Petrák, Ph.D.

MUDr. Jan Pavlovič

Ordinační hodiny

MUDr. Hana Štefaničová
PONDĚLÍ  
ÚTERÝ 9:40 - 17:00
STŘEDA  
ČTVRTEK  
PÁTEK  
doc. MUDr. Ondřej Petrák, Ph.D.
PONDĚLÍ 15:00 - 19:00*
ÚTERÝ  
STŘEDA  
ČTVRTEK  
PÁTEK  
MUDr. Jan Pavlovič
Pondělí  
Úterý  
Středa 8:00 - 15:30
Čtvrtek 8:00 - 19:00
Pátek 8:00 - 19:00

Zdravotní sestry: Bc. Linda Vokrojová

* pouze každý lichý týden

 

MUDr. Jan Pavlovič

Klinická praxe od r. 2000

Atestace: Vnitřní lékařství 2005

Kardiologie: 2011

Licence: F15 Jícnová echokardiografie 2012, F11 Trvalá kardiostimulace - kardiologická činnost 2012, F12 Trvalá kardiostimulace - chirurgická činnost 2014

Licence primáře a vedoucího lékaře v oboru kardiologie 2012

Další postgraduální studium: K dokončení doktorské studium pri LFHK v oboru vnitřní nemoci.

Jazyky: anglický - certifikovaný test TELP 1998, německý - certifikovaný test B2- 2017

Publikace: . researchgate.net/profile/Jan_Pavlovic3">Jan Pavlovič on ResearchGate</a>

nevíte si rady?

neváhejte nás kontaktovat