Výzkum

 

Klinické studie:

 

I.

Poliklinika I.P. Pavlova se zapojila v roce 2016 v rámci Tkáňového zařízení do Klinické studie bezpečnosti a účinnosti léčebné metody NOVOCART® 3D  plus ve srovnání s technikou mikrofraktur v léčbě defektů kloubních chrupavek kolena -fáze III.. Číslo studie: AAG-G-H-1202, číslo Eudra CT: 2011-005798-22.

 

Odběrová zařízení Tkáňového zařízení Polikliniky I.P. Pavlova (Nemocnice Hořovice, Úrazová nemocnice Brno, Vojenská nemocnice Střešovice) opařují LTB-chrupavku se subchondrální vrstvou za účelem výroby LPMT - autologní transplantát chondrocytů - TETEC AG NOVOCART® 3D plus.

 

Účelem klinické studie je zhodnotit bezpečnost a účinnost metody autologní transplantace chondrocytů NOVOCART® 3D plus v léčbě defektů chrupavky kolene ve srovnání s technikou mikrofraktur. Lidské tkáně chrupavky odebírané v rámci této studie (od pacientů léčených pomocí NOVOCART® 3D plus) poslouží pro nezávislé zkoumání in vitro a hodnocení vztahu mezi různými biomarkery, zpracování odebraných tkání a pro klinické výstupy.

 

Opatřené LTB jsou odesílány do TZ TETEC – Tissue Engineering Technologies - AG ke zpracování (Aspenhaustrasse 18,72770 Reutlingen, Tel.: +49 (0)7121 514 87 60, fax: +49 (0)7121 514 87 61, E-mail: gaissmaier@tetec-ag.de).

 

II.

Připravuje se studie v osteologii s vitamínem K2

 

III.

Připravuje se klinická studie pro Léčivý přípravek moderní terapie SVF

Dotaz

nevíte si rady?

neváhejte nás kontaktovat