Léčba vypadávání vlasů

Plazma bohatá na destičky – A-PRP a její využití v léčbě zvýšeného  vypadávání vlasů.

A-PRP se získává z vlastní pacientovy krve. Nejprve je odebráno malé množství krve (běžný odběr krve ze žíly), která je ihned zpracována ve speciální zkumavce. S pomocí švýcarské technologie se tak získá až 90 % krevních destiček obsažených v daném vzorku krve. Tyto destičky pak v místě aplikace uvolňují růstové faktory. 
Během cca 10 min je plasma bohatá na trombocyty připravena k aplikaci.

A-PRP se využívá v řadě oborů, v dermatologii, mimo jiné, k léčbě tzv. alopecií.

  • Injekce A-PRP do vlasové pokožky vede k regeneraci životního prostředí vlasové cibulky, zvyšuje prokrvení vlasové pokožky, stimuluje vlasovou cibulku a to vše za pomoci růstových faktorů pocházejících z vlastních krevních destiček. Zlepší se vitalita, barva a jas vlasů, zpomalí se vypadávání a aktivuje se růst vlasů.
  • Protože je A-PRP připravena z vlastních buněk, je minimalizován výskyt nežádoucích účinků.

Příčiny vypadávání vlasů (alopecie)

1. Androgenní alopecie - příčinou je hormonální nerovnováha, nejčastější u mužů a také u žen v souvislosti s těhotenstvím, kojením nebo menopauzou

2. Alopecie způsobená nemocemi, nedostatkem živin, chemoterapií

3. Alopecie areata – autoimunitní onemocnění způsobující ložiskovité vypadávání vlasů

Velmi dobrého efektu dosáhneme zejména při léčbě prvních 2 skupin alopecií.

Před vlastním ošetřením je vždy nutné navštívit dermatologa, který pacienta vyšetří, posoudí stav pokožky, event. naordinuje další vyšetření a doporučí léčbu. Zároveň dle zjištěné příčiny posoudí, zde je léčba A-PRP pro daného pacienta vhodná.

Vlastní ošetření (včetně odběru a zpracování krve) netrvá déle než 30 min. Pokožka hlavy se ošetří desinfekcí a následně za pomoci drobné jehličky je připravená plasma aplikována do pokožky s prořídlými vlasy. Po ošetření pacient odchází domů. 
O ošetřenou plochu se dále nemusí speciálně starat, pouze si nesmí 4h po aplikaci umývat vlasy.

Toto ošetření se opakuje 3-4x v intervalech 2-4 týdny, frekvence i intervaly se určují individuálně dle stupně postižení a odezvy na léčbu.