Nejmodernější časná diagnostika očních onemocnění pomocí přístroje OCT Spectralis new

Časnou diagnostikou, přístrojem OCT Spectrali new, můžeme zachytit patologické změny sítnice a zrakového nervu i o několik let dříve, než pomocí klasického vyšetření na štěrbinové lampě či vyšetření pomocí perimetru. Časná diagnostika, umožňuje léčit oční onemocnění s mnohem lepším efektem.

 

OCT text oŸn¡.png

 

Přístroj vytváří pomocí laserového paprsku trojrozměrný obraz, na základě kterého, je možné během několika minut diagnostikovat počáteční formy tzv. makulární degenerace (VPMD) a zeleného zákalu, nejčastějších očních vad vedoucích ke ztrátě zrakových funkcí.

Proč diagnostikovat přístrojem OCT Spectralis new?

 • Vyšetření je rychlé a bezbolestné, bez dotyku oka
 • OCT Heidelberg Spectralis new je špičkou na trhu.
 • Často bez nutnosti rozšiřování zornice mydriatiky
 • Přístroj dovede kompenzovat  pohyby oka
 • 3D zobrazení výsledků
 • Diagnostika makulární degenerace, glaukomu, diabetické retinopatiíe
 • Včasné vyšetření minimalizuje prodlení v léčbě a ztrátu zrakových funkcí

 

Včasná diagnostika a komplexní léčebný přístup je rozhodující !!!

 

Proč se u nás léčit?

 • Nabízíme moderní diagnostiku propojenou s komplexní léčbou
 • Návaznost na operační léčbu
 • Vstřícný personál
 • Krátké operační termíny
 • Mezioborovou spolupráci
 • Dispenzarizaci pacientů
 • Odpolední ordinační hodiny

Glaukom (zelený zákal) je onemocnění, u kterého dochází k nevratnému odumírání nervových vláken zrakového nervu a gangliových buněk sítnice.

VPMD (makulární degenerace) u tohoto onemocnění dochází k destruktivní a nevratné přestavbě sítnice. Komplexním ošetřením anti-VEGF preparáty, laserovým ošetřením sítnice, fotodynamickou terapií, případně i mikrochirurgickým zákrokem, můžeme zabránit závažnému poškození sítnice.

Cena:

 • 500 Kč za vyšetření obou očí
 • 300 Kč  za vyšetření jednoho oka

Objednat konzultaci