Preventivní program v kardiologii

Naše ambulantní zařízení poskytuje unikátní službu-preventivní program v kardiologii pro všechny naše klienty zaměřený na časnou diagnostiku srdečních vad a nastavení optimální pohybové aktivity. Žádné dlouhé čekací doby, individuální přístup, zkrátka program pro Vaše srdce na míru.  Kardiovaskulární onemocnění vznikají v důsledku působení mnoha rizikových faktorů. V Evropě umírají ročně téměř 2 miliony osob a z toho 42 % na srdeční choroby. Náklady na léčbu dosahují 105 miliard eur.

Cílem preventivních programů je snížit výskyt prvních nebo opakovaných klinických příhod  (např. infarkt myokardu, ischemická cévní mozková příhoda, hypertenzní krize) a tím předcházet následné invaliditě.

Průměrný věk se v posledních letech prodloužil a díky zlepšené lékařské péči bude tento trend pokračovat. Individuálně je zásadní, udělat správnou diagnostiku včas.

Pokud chcete mít jistotu, že Vaše srdce je zdravé, rozhodněte se a objednejte se u nás.

Proč?

 • Protože kardiovaskulární onemocnění jsou stále na prvním místě v příčinách úmrtí.
 • Protože to dokážeme společně s vámi změnit.
 • Protože je důležitá nejen délka, ale i kvalita života.

Co Vás čeká?

 • Kompletní kardiologické vyšetření, včetně EKG.
 • 24 hodinová monitorace EKG – tzv. EKG Holter
 • 24 hodinová monitorace krevního tlaku
 • Echokardiografie
 • Zátěžová ergometrie
 • Analýza pohybové aktivity

Co je výsledkem celého vyšetřovacího programu?         

 • Komplexní kardiologická diagnostika
 • Analýza rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění
 • Návrh individuálního zdravotního/tréninkového programu včetně ovlivnění a eliminace rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění
 • Specifická péče v nejlepších kardiocentrech, pokud je indikována

Kam se obracíme, pokud je potřeba: Spolupracujeme s největšími kardiocentry, na prvním místě stojí IKEM, Kardiocentrum II. Interní kliniky VFN  a nem. Na Homolce

Cena:  6900 Kč

Telefon pro objednání:

 • Recepce Legerova 222 511 178, 222 517 772
 • GSM 739 008 831