KLUB PLUS POLIKLINIKY IPP

 Vážení a milí pacienti a klienti,

od 1. března 2022 pro Vás opětovně spouštíme program Klub Plus v mírně pozměněné podobě. Program Vám nabízí vyšší standard našich služeb a efektivitu objednání. Součástí programu je i balíček gynekologie, který poskytne vyšší komfort našim pacientkám. 

Služby Klubu Plus

 • objednání na předem domluvený a zvolený termín v ordinační době pracoviště
 • rezervace termínu na vybrané pracoviště ke zvolenému/vybranému  lékaři
 • e-mailová komunikace s vybraným pracovištěm
 • žádost o vypsání receptu na dlouhodobě užívané léky e-mailem
 • efektivní plánování mezioborových vyšetření v jednom dni
 • multioborová péče v rámci polikliniky
 • bezplatné poskytování jednorázových vyšetřovacích pomůcek
 • zasílání informativní SMS před termínem vyšetření
 • aktivní vyzývání na preventivní prohlídky k praktickému lékaři a gynekologovi
 • zaslání výsledků vyšetření emailem na vyžádání

Výhody balíčku gynekologie 

 • ultrazvukové vyšetření během preventivní prohlídky 
 • individualizovaná péče na míru
 • v ceně poplatky za jednorázové pomůcky a materiál (vyšetřovací zrcadla, vložky atd.)
 • komunikace s návaznými pracovišti v případě potřeby
 • doporučení konkrétních pracovišť při nutné návazné péči
 • aktivní upozornění na blížící se termín preventivní prohlídky
 • odesílání žádanek a zpráv emailem
 • posílání výsledků vyšetření emailem
 • aktivní telefonické sdělení závažnějších abnormálních výsledků lékařem s okamžitou návaznou konzultací
 • přednostní objednání na konkrétní čas telefonicky 
 • dodatečný časový prostor pro individuální konzultace
 • konzultace zdravotního stavu prostřednictvím emailu
 • telefonická konzultace neakutních stavů s lékařem  

 

Cena: 700 Kč / rok

 

Jedná se o nadstandardní servis a služby, které nejsou hrazeny z veřejného pojištění a nesouvisí s lékařskou a ambulantní odbornou péčí. Jedná se o poplatek za administrativní nadstandard. Cena za členství je stanovena jako jednotná cena a zahrnuje čerpání uvedených služeb na všech pracovištích Polikliniky IPP.