KLUB PLUS POLIKLINIKY IPP

 Vážení pacienti, klienti, abychom pro Vás mohli zachovat stávající standard našich služeb, a nadále tyto služby zkvalitňovat, zřizujeme pro Vás soubor služeb Klubu Plus.

Služby Klubu Plus

 • objednání na předem domluvený a zvolený termín v ordinační době pracoviště
 • rezervace termínu na vybrané pracoviště ke zvolenému/vybranému  lékaři
 • e-mailová komunikace s vybraným pracovištěm
 • žádost o vypsání receptu na dlouhodobě užívané léky emailem
 • efektivní plánování mezioborových vyšetření v jednom dni
 • multioborová péče v rámci polikliniky
 • bezplatné poskytování jednorázových vyšetřovacích pomůcek

Z nově nabízených služeb Vám chceme poskytnout:

 • zasílání informativní SMS před termínem vyšetření
 • aktivní vyzývání na preventivní prohlídky k praktickému lékaři a gynekologovi
 • objednávání on-line na vybraná pracoviště
 • zaslání výsledků vyšetření emailem na vyžádání

 

Z důvodů omezených kapacitních možností Polikliniky IPP přistupujeme k zpoplatnění služeb Klubu Plus. Jedná se o servis a služby, které nejsou hrazeny z veřejného pojištění a nevztahují se k lékařské péči. Poplatek za služby činí 500 Kč za rok. Jedná se o administrativní poplatek, který nesouvisí s výkonem odborné péče. Cena za členství je stanovena jako jednotná cena a zahrnuje čerpání uvedených služeb na všech pracovištích Polikliniky IPP.

Klub Plus nabízí naši asistenci v péči o Vaše zdraví