KLUB+ POLIKLINIKY IPP

 Vážení pacienti, klienti, abychom pro Vás mohli zachovat stávající standard našich služeb, a nadále tyto služby zkvalitňovat, zřizujeme pro Vás soubor služeb Klubu+.

1.12.2021 se z technických dúvodů ruší On-line objednání a to do doby, než představíme nový Klub+ od 1/2022.

Služby Klubu Plus

  • objednání na předem domluvený a zvolený termín v ordinační době pracoviště
  • rezervace termínu na vybrané pracoviště ke zvolenému/vybranému  lékaři
  • e-mailová komunikace s vybraným pracovištěm
  • žádost o vypsání receptu na dlouhodobě užívané léky e-mailem
  • efektivní plánování mezioborových vyšetření v jednom dni
  • multioborová péče v rámci polikliniky
  • bezplatné poskytování jednorázových vyšetřovacích pomůcek

Z nově nabízených služeb Vám chceme poskytnout:

  • zasílání informativní SMS před termínem vyšetření
  • aktivní vyzývání na preventivní prohlídky k praktickému lékaři a gynekologovi
  • zaslání výsledků vyšetření emailem na vyžádání

 

Poliklinika IPP nabízí našim pacientům služby Klubu+. Jedná se o nadstandardní servis a služby, které nejsou hrazeny z veřejného pojištění a nesouvisí s lékařskou a ambulantní odbornou péčí. Jedná se o poplatek za administrativní nadstandard. Cena za členství je stanovena jako jednotná cena a zahrnuje čerpání uvedených služeb na všech pracovištích Polikliniky IPP. 

 

Klub+ nabízí naši asistenci v péči o Vaše zdraví