Kardiologie

 Kardiovaskulární onemocnění, neboli onemocnění srdce a cév patří stále mezi nejčastější příčiny úmrtí ve vyspělých zemích. V naší ambulanci pečujeme o pacienty s těmito onemocněními, zajišťujeme komplexní diagnostiku, léčbu, dispenzarizaci, přičemž spolupracujeme se špičkovými kardiocentry (Nemocnice na Homolce, IKEM).

Vzhledem k tomu, že velkou část těchto onemocnění (například infarkt myokardu, angina pectoris, vysoký krevní tlak, cévní mozková příhoda a komplikace aterosklerózy) řadíme mezi civilizační choroby, klademe důraz na prevenci. A proto kromě pacientů, kteří již nějaké srdeční onemocnění mají nebo měli, poskytujeme dospělým klientům, kteří dosud nepociťují žádné subjektivní potíže i tzv. preventivní konzultace s individuálním stanovením kardiovaskulárního rizika. V rámci těchto konzultací je standardně prováděno 12-svodové elektrokardiografické vyšetření (EKG) a transthorakální echokardiografické vyšetření (ECHO) viz níže.

Kdo jsou naši pacienti?

 • pacienti s vysokým krevním tlakem
 • pacienti s ischemickou chorobou srdeční, anginou pectoris, po infarktu myokardu
 • pacienti po katetrizačních zákrocích či kardiochirurgických výkonech
 • pacienti s chlopenními vadami nebo po operacích pro chlopenní vadu
 • pacienti s chronickým srdečním selháním
 • pacienti s poruchou srdečního rytmu či implantovaným kardiostimulátorem
 • pacienti s vysokou mírou kardiovaskulárního rizika
 • gravidní pacientky se srdečním onemocněním či jeho rizikem
 • sportovci s rizikovým kardiovaskulárním profilem či srdečním onemocněním 

Jaké používáme vyšetřovací metody a jak jednotlivá vyšetření probíhají?

 • Echokardiografie: sonografie/ultrazvukové vyšetření srdce, zkráceně též ECHO. Toto neinvazivní vyšetření patří mezi základní kardiologická vyšetření  a umožňuje posouzení srdečních struktur, jejich pohyb a proudění krve v srdci. Nález slouží ke zhodnocení funkce srdečního svalu a srdečních chlopní, případně jejich poškození. Provádíme ho i v rámci preventivních konzultací u pacientů, kteří nepociťují žádné subjektivní potíže. V odůvodněných případech provádíme tzv. kontrastní echo neboli echokardiografický bubble test k posouzení přítomnosti nitrosrdečního zkratu, tedy zkratového toku krve mezi pravostrannými a levostrannými srdečními oddíly.
 • Ergometrie – zátěžové EKG:  
Jedná se o vyšetření EKG při zátěži. Principem vyšetření je postupné zvyšování zátěže až k maximálnímu výkonu pacienta za současné kontinuální monitorace EKG a krevního tlaku.
Vyšetření slouží k posouzení funkce kardiovaskulárního aparátu, tolerance zátěže a reakci krevního tlaku při námaze. Zátěžové  EKG dokáže v indikovaných případech odhalit ischemickou chorobu srdeční. Opakovaným vyšetřením můžeme ověřit účinnost léčby či prodělaných revaskularizačních zákrocích (katetrizace, bypass). Toto vyšetření doporučujeme i starším sportovcům nebo sportovcům s vyšším kardiovaskulárním rizikem a dále lidem, kteří se rozhodli náhle přejít ze sedavého způsobu života k intenzivnímu sportování.
 • ABPM (ambulant-blood pressure monitoring): 24 hodinová monitorace krevního tlaku, neboli „tlakový Holter“: vyšetření sloužící k celodennímu záznamu krevního tlaku. Toto vyšetření umožňuje pravidelné „domácí“ měření krevního tlaku během běžných aktivit pacienta a slouží k přesnější diagnostice hypertense a nastavení optimální léčby.
 
 • Holterovo monitorování EKG: 24 hodinová monitorace EKG. Jde o neinvazivní vyšetření, které umoňuje kontinuální záznam elektrické srdeční aktivity během celého dne i noci. Díky Holter-monitoraci můžeme detekovat nepravidelnosti srdeční akce, resp. poruchy rytmu, přístroj zaznamenává EKG přímo při případných obtížích nemocného, je možná diagnostika tzv. „němé ischemie“.

 • EKG: vyšetření elektrické aktivity srdeční činnosti.
 • TK: měření krevního tlaku

Upozorňujeme, že platnost receptu je 14 dnů. Při nevyzvednutí a opakovaném vystavení téhož receptu bude účtován administrativní poplatek 40 Kč.

Kontaktujte nás

Objednání: 241 241 241

info@poliklinikaipp.cz

Zobrazit na mapě

Dotaz

Odesláním berete na vědomí zásady ochrany osobních údajů.

Naši lékaři

MUDr. Jan Pavlovič

Ordinační hodiny

MUDr. Jan Pavlovič
PONDĚLÍ  
ÚTERÝ  
STŘEDA 8:00 - 12:00; 12:30 - 19:00
ČTVRTEK 8:00 - 12:00; 12:30 - 14:00; 16:00 - 17:30 
PÁTEK 8:00 - 12:00; 12:30 - 19:00

Zdravotní sestry: Bc. Marie Herentinová, Olga Lokteva, Gabriela Mecová

 

 

MUDr. Jan Pavlovič

Klinická praxe od r. 2000

Atestace: Vnitřní lékařství 2005

Kardiologie: 2011

Licence: F15 Jícnová echokardiografie 2012, F11 Trvalá kardiostimulace - kardiologická činnost 2012, F12 Trvalá kardiostimulace - chirurgická činnost 2014

Licence primáře a vedoucího lékaře v oboru kardiologie 2012

Další postgraduální studium: K dokončení doktorské studium pri LFHK v oboru vnitřní nemoci.

Jazyky: anglický - certifikovaný test TELP 1998, německý - certifikovaný test B2- 2017

Publikace: . researchgate.net/profile/Jan_Pavlovic3">Jan Pavlovič on ResearchGate</a>

nevíte si rady?

neváhejte nás kontaktovat