Poliklinika IPP s.r.o.

Poliklinika IPP s.r.o. je akreditované zdravotnické zařízení s dlouholetou zkušeností od roku 1996. Našim pacientům nabízíme komplexní ambulantní činnost a specializované poradny v moderně přístrojově vybavených ordinacích.

V rámci pracovišť Polikliniky IPP nabízíme mezioborovou spolupráci, která v případě potřeby našich pacientů může navazovat na vyšší klinické pracoviště.

Zdravotní služby v našem zařízení jsou hrazeny z prostředků veřejného pojištění a smluvní vztahy máme uzavřeny se všemi zdravotními pojišťovnami.

Poliklinika IPP je rozdělena na pracoviště

Posláním polikliniky je zajistit pro pacienty příjemné prostředí a maximální vstřícnost personálu. Za samozřejmost je považována vysoká odborná úroveň v souladu s moderními vyšetřovacími metodami.

 certifikat-kvality_logo.png

Novinky

2022

 • Od dubna letošního roku se součástí Polikliniky IPP stane unikátní léčebné centrum Pro Sanum, které se zabývá léčbou lupénky a ekzemu (https://prosanum.cz). Pro Sanum je jediným zařízením v České republice, které je vybaveno synchronními balneofototerapeutickými zařízeními TOMESA. Od dubna bude figurovat pod názvem Centrum Dermatologie.

2021

 • V červnu došlo k fúzi se společností Medikaal - TT, čímž jsme rozšířili naše služby o pracovnělékařské služby (www.pipp-pls.cz).
 • Od května se součástí Polikliniky IPP stal Ústav sportovní medicíny v Brně, čímž jsme rozšířili naše služby o tělovýchovné lékařství a fyzioterapii (www.usmbrno.cz).

2017

 • V červnu roku 2017 se Poliklinika IPP sloučila se zdravotnickým zařízením Medicur spol. s.r.o. Sloučením došlo k rozšíření o tři nová pracoviště – Myslíkova, Černý Most a Rohožník, kde jsou odbornosti praktických lékařů, ambulantních specialistů a fyzioterapeutů. Pracoviště postupně prochází opravami, které budou pokračovat i v následujícím roce. Nejvýraznější rekonstrukce zatím proběhla na pracovišti Myslíkova, kde bylo opraveno a nově vybaveno pracoviště fyzioterapie, včetně tělocvičny pro skupinové a další  cvičení.
 • Do zrekonstruovaných prostor fyzioterapie byl pořízen moderní kombinovaný přístroj od společnosti BTL, který umožňuje terapii vysoko výkonovým laserem a rázovou vlnou. Jedná se o neinvazivní účinnou terapii, která se používá k regeneraci tkání v oblasti pohybového ústrojí. Protizánětlivým mechanismem přístroj dokáže zmírnit až odstranit bolesti pohybového aparátu.
 • Zásadní novinkou pro pracoviště dermatologie bylo pořízení unikátního automatického dávkovače NEEDLE, který se používá při aplikaci PRP. Aplikací PRP dokážeme zpomalit vypadávání vlasů a zpevnit jejich struktury. V oblasti obličeje při aplikaci PRP nebo kmenových buněk metodikou NaturCells, dokážeme zvýšit kvalitu kůže a zpomalit proces stárnutí. Díky unikátnímu dávkovači NEEDLE je aplikace prakticky bezbolestná. Kouzlo spočívá v rychlosti vpichu do pokožky a přesně odměřené dávce preparátu. Díky tomu je ošetření  podkoží formou mesoterapie s revoluční injektorem U225 efektivnější, bezpečnější a prakticky bezbolestné.
 • Tkáňovému zařízení se povedlo připojit dvě odběrová zařízení, ve kterých se odebírá chrupavka se  subkontrární vrstvou, ze které se vyrábí léčivý prostředek moderní terapie NInject. Jedná se o velmi nadějnou metodu ošetření plošných defektu chrupavky vlastní plnohodnotnou tkání svojí chrupavky, v podobě speciálního tkáňového lepidla. Ve spolupráci s Úrazovou nemocnicí Brno se povedlo ošetřit jednoho pacienta a v Nemocnici Hořovice pět pacientů v rámci Klinické studie bezpečnosti a účinnosti léčebné metody NOVOCART® 3D plus ve srovnání s technikou mikro fraktur v léčbě defektů kloubních chrupavek kolena - fáze III.
 • Tkáňové  zařízení  uvedlo na trh metodiku NaturCells, která je přirozenou liftingovou metodou, kde se používá k výplním a aktivaci podkoží  stromální vaskulární frakce bohatá na kmenové buňky a dále homogenizovaný tuk
 • Významnou novinkou bylo založení Klubu Plus Polikliniky IPP s.r.o. Klub Plus vznikl z důvodu plnící se kapacity Polikliniky IPP a poptávce pacientů po individuálních službách. Klub Plus nabízí servis a služby nad rámec zdravotního pojištění. Jedná se o soubor služeb, jejichž cílem je efektivní komunikace s pacientem, servis v nabízených službách a především očekávaná úspora času pacientů.

 

Věříme, že díky těmto změnám a rozšířením Polikliniky IPP budeme poskytovat ještě komplexnější a dostupnější zdravotnické služby než v předchozích letech.

2016

 • Pořízení nového moderního přístroje pro měření hustoty kostí - celotělový denzitometr Hologic Horizon Wi (výkon hrazen všemi pojišťovnami)
 • Pořízení unikátního diagnostického přístroje na oftalmologii OCT Heidelberg Spectralis New pomocí laserového paprsku nám umožňuje včasnou diagnostiku patologií sítnice a zrakového nervu.
 • V roce 2016 byla Poliklinika IPP akreditována a získala Certifikát kvality a bezpečí dle zákona č. 372/2011 Sb.
 • Pořízení nového gynekologického ultrazvukového přístroje Siemens UGEO H60, který nabízí atraktivní formu zobrazení vašeho miminka 3D/4D v průběhu těhotenství a v reálném čase
 • Omlazení pleti stromální vaskulární frakcí s vlastními kmenovými buňkami získanými z tukové tkáně, které si zachovávají regenerační vlastnosti původní tkáně a dokáží pleti dlouhodobě navrátit mladistvější vzhled (jedná se o moderní technologii zpracování tukové tkáně, které probíhá v superčistých prostorech tkáňového zařízení)
 • Vytvořili jsme pro sportovce a všechny, kteří chtějí aktivně přistoupit ke svému životnímu stylu preventivní program v kardiologii.

NEVÍTE SI RADY?

NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT