PRP - PLAZMA BOHATÁ NA DESTIČKY

Regeneraci těla díky vlastním regeneračním schopnostem těla již neznáme pouze z pera autorů science-fiction. Díky úspěšné práci vědců a lékařů se využívání krevní plazmy stále více rozšiřuje. Léčebné metody, v rámci kterých je naše tělo uzdravováno vlastními buňkami a tkáněmi se využívají například při alopecii nebo v estetické chirurgii.

V jakých oborech se plazma využívá?

Využití plazmy bohaté na destičky v korektivní dermatologii

PRP se v plastické chirurgii používají stále častěji a to především v kombinaci s dalšími technikami například při korekcích očních víček, korekci kruhů pod očima či výplni obličejových rýh, revitalizaci pleti. Lze ji využít i pro zlepšení hojení jizev a dalších deformit.

Využití plazmy bohaté na destičky v kožním lékařství

Metoda se úspěšně využívá k revitalizaci vlasových kořínků. U alopecie se využívá u tzv. androgenní alopecie. Při které dochází k vypadávání a řídnutí vlasů a ztrátě vlasového porostu. Jde o dědičnou záležitost. Odpovídají za ni mužské pohlavní hormony. Jejich zvýšené množství působí na vlasové kořínky. Ty se ztenčují a posunují blíže horním vrstvám kůže. Tím dochází ke zkrácení růstové doby vlasů a snížení jejich kvality. Vlasy jsou náchylnější k nepříznivým vlivům a dříve odumírají a vypadávají. Netýká se to ovšem všech vlasů bez rozdílu. Některé jsou k působení můžského pohlavního hormonu vnímavější, proto se lysina objevuje na charakteristických místech. Androgenní alopecie není jen mužským problémem. Mužské pohlavní hormony najdeme i v těle každé ženy. Právě pro androgenní alopecii je metoda PRP nejvhodnější. 

Princip metody

Principem léčby je aplikace plazmy bohaté na destičky (PRP) do postižené tkáně. Plazma obsahuje růstové faktory, což jsou rozpustné bílkoviny, cytokiny. Ty fungují jako biologické mediátory, které regulují klíčové fáze ve tkáňové reparaci pojivové tkáně a napodobuje fyziologický proces reparace tkáně.

Zpracování plazmy

Ze sterilních kautel se pacientovi odebere cca 20 ml žilní krve, ze které se za přesně specifikovaných podmínek, ve speciálně připravené zkumavce se získá centrifugací 2-5 ml plazmy bohaté na krevní destičky.

Jaké jsou výhody?

Hlavní výhodou metody je, že tělo nemusí přijímat žádné umělé látky a materiály a nehrozí tak riziko následných komplikací, alergie nebo kontaminace. PRP je zároveň zdrojem základních růstových faktorů, takže daný postup kopíruje vlastně přirozené regenerativní procesy hojení a obnovy poškozené tkáně.

Je plazma terapie bezpečná?

Ano, metoda je velmi dobře tolerována, protože pracovaná tkáň je tělu vlastní a do preparátu nejsou přidány žádné farmakologické prostředky. Celý proces odběru a zpracování krve probíhá ambulantní formou. Metoda je velmi přírodní a přirozená.

Je možné používat více metod najednou?

PRP se používáme na našem pracovišti mezioborově, cílem je dosáhnout kombinací léčebných metod a buněčné terapie co nejlepšího možného zdravotního stavu člověka a zároveň zbrzdit přirozený proces stárnutí organismu nebo vyrovnat jeho přechodnou disharmonii. 

Jaké mohou být vedlejší účinky?

I když se nevyskytují běžně, mezi rizika patří známky nebo příznaky související s injekcí, včetně bolesti, infekce, neustupujících příznaků, zhoršování příznaků, krevní sraženiny, nervového poranění, zabarvení pokožky, kalcifikace, jizvy, úbytku tuku v postižené oblasti a alergické reakce. Může se jednat o nepatrnou bolest, zarudnutí kůže, úbytek tuku v místě vpichu. V případě správné aplikace ošetřujícím lékařem jsou však tato rizika minimalizována.

Jak rychle nastupuje léčebný efekt?

Oproti tradičním léčebným metodám může PRP pomoci obnovit funkčnost postižených oblastí. Jelikož se nejedná o léčivý prostředek, ale léčbu vlastním tělem, není metoda PRP koncipována jako rychlá náprava. Terapie pomocí PRP je dlouhodobější proces, který vyžaduje čas a rehabilitaci. Pacienti podstupující tuto léčbu nicméně mohou očekávat výrazné výsledky a zlepšení, PRP urychluje a zkracuje léčebný proces uzdravení akutních, chronických i degenerativních onemocnění, zpomaluje stárnutí, napomáhá růstu vlasových folikulů, zlepšuje úponové bolesti. Prvotní studie účinnosti léčby na tenisový loket, ukázaly výrazné snížení bolesti u 81% pacientů. Toto zlepšení vydrželo u 93% pacientů po dobu až 3 let.

Jak se na zákrok připravit a jak probíhá?

Pacient by se měl nejprve poradit s lékařem a absolvovat všechna potřebná vyšetření s cílem určit správnou diagnózu. Na základě výsledků šetření může lékař doporučit léčbu PRP. Vhodné je i upravit jídelníček a dodržovat pitný režim. Příprava a aplikace injekce trvá cca. 1 hod. V závislosti na stavu pacienta může být žádoucí proceduru opakovat až 3x. Vždy je důležité dbát pokynů ošetřujícího lékaře. Šest týdnů před aplikací by se pacienti měli poradit se svým lékařem ohledně povolených medikamentů.

Jak se mám starat o místo injekce po léčbě?

Prvotní aplikace PRP může vyvolat lehkou nevolnost. Pacientům proto doporučujeme, aby si po daném zákroku domluvili odvoz domů. Pro lokální zklidnění doporučujeme danou oblast ledovat dle potřeby. Po jednom týdnu, lze na základě doporučení lékaře zahájit léčebnou rehabilitaci nebo fyzioterapii. Upozorněte svého lékaře na případné alergie na lidokain nebo bupivakain.

Je výkon hrazen zdravotními pojišťovnami?

I když metoda úspěšná, bohužel ji v současné době zdravotní pojišťovny v České republice neproplácejí.

Regenerativní medicína v léčbě vypadávání vlasů 

Nechte se léčit Vašimi buňkami, využite přirozených schopností Vašeho těla

Jedná se o vědecky podloženou metodu "autologní regenerativní medicíny", založenou na využití vlastní bioaktivní plazmy bohaté na trombocyty. S přibývajícími léty dochází k poškození DNA a buněčných struktur. Plazma PRP bohatá na trombocyty, účinkuje jako jedinečný "stavební materiál" při "opravách" organizmu na buněčné úrovni. Obsahuje růstové faktory, které stimulují růst buněk a napomáhají protizánětlivým mechanismem k regeneraci poškozených buněk. Vysoký obsah aktivních trombocytů obsažených v plazmě napomáhá k přirozené regeneraci pokožky.

Plazma bohatá na destičky – A-PRP a její využití v léčbě zvýšeného vypadávání vlasů

A-PRP se získává z vlastní pacientovy krve. Nejprve je odebráno malé množství krve (běžný odběr krve ze žíly), která je ihned zpracována ve speciální zkumavce. S pomocí švýcarské technologie se tak získá až 90% krevních destiček obsažených v daném vzorku krve. Tyto destičky pak v místě aplikace uvolňují růstové faktory. Během cca 10 min je plasma bohatá na trombocyty připravena k aplikaci.

A-PRP se využívá v řadě oborů, v dermatologii, mimo jiné, k léčbě tzv. alopecií.

  • Injekce A-PRP do vlasové pokožky vede k regeneraci životního prostředí vlasové cibulky, zvyšuje prokrvení vlasové pokožky, stimuluje vlasovou cibulku a to vše za pomoci růstových faktorů pocházejících z vlastních krevních destiček. Zlepší se vitalita, barva a jas vlasů, zpomalí se vypadávání a aktivuje se růst vlasů
  • A-PRP je připravena z vlastních buněk, je minimalizován výskyt nežádoucích účinků

Příčiny vypadávání vlasů (alopecie)

  1. Androgenní alopecie - příčinou je hormonální nerovnováha, nejčastější u mužů a také u žen v souvislosti s těhotenstvím, kojením nebo menopauzou
  2. Alopecie způsobená nemocemi, nedostatkem živin, chemoterapií
  3. Alopecie areata – autoimunitní onemocnění způsobující ložiskovité vypadávání vlasů

Velmi dobrého efektu dosáhneme zejména při léčbě prvních 2 skupin alopecií.

Před vlastním ošetřením je vždy nutné navštívit dermatologa, který pacienta vyšetří, posoudí stav pokožky, event. naordinuje další vyšetření a doporučí léčbu. Zároveň dle zjištěné příčiny posoudí, zde je léčba A-PRP pro daného pacienta vhodná.

jak ošetření probíhá?

Vlastní ošetření (včetně odběru a zpracování krve) netrvá déle než 30 min. Pokožka hlavy se ošetří desinfekcí a následně za pomoci drobné jehličky je připravená plasma aplikována do pokožky s prořídlými vlasy. Po ošetření pacient odchází domů. O ošetřenou plochu se dále nemusí speciálně starat, pouze si nesmí 4h po aplikaci umývat vlasy.Toto ošetření se opakuje 3-4x v intervalech 2-4 týdny, frekvence i intervaly se určují individuálně dle stupně postižení a odezvy na léčbu.

Bezplatná konzultace dermatologem

Telefon pro objednání a konzultace: 241 241 241