Preventivní program v kardiologii

Cílem preventivních programů je snížit výskyt prvních nebo opakovaných klinických příhod.Poliklinika I. P. Pavlova poskytuje unikátní službu - preventivní program v kardiologii pro všechny naše klienty zaměřený na časnou diagnostiku srdečních vad a nastavení optimální pohybové aktivity. Žádné dlouhé čekací doby, individuální přístup, zkrátka program pro Vaše srdce na míru. Kardiovaskulární onemocnění vznikají v důsledku působení mnoha rizikových faktorů. V Evropě umírají ročně téměř 2 miliony osob a z toho 42 % na srdeční choroby. Náklady na léčbu dosahují 105 miliard eur.

Cílem preventivních programů je snížit výskyt prvních nebo opakovaných klinických příhod  (např. infarkt myokardu, ischemická cévní mozková příhoda, hypertenzní krize) a tím předcházet následné invaliditě. Průměrný věk se v posledních letech prodloužil a díky zlepšené lékařské péči bude tento trend pokračovat. Individuálně je zásadní, udělat správnou diagnostiku včas.

Pokud chcete mít jistotu, že Vaše srdce je zdravé, rozhodněte se a objednejte se u nás.

Proč?

 • protože kardiovaskulární onemocnění jsou stále na prvním místě v příčinách úmrtí
 • protože to dokážeme společně s vámi změnit
 • protože je důležitá nejen délka, ale i kvalita života

Co Vás čeká?

 • kompletní kardiologické vyšetření, včetně EKG - podrobné kardiologické vyšetření lékařem v oboru kardiologie a sportovní medicíny
 • 24 hodinová monitorace EKG – tzv. EKG Holter - kontinuální záznam EKG, umožňuje mimo jiné diagnostikovat poruchy srdečního rytmu
 • 24 hodinová monitorace krevního tlaku - pravidelné měření krevního tlaku během denních aktivit slouží k přesnější diagnostice hypertenze
 • echokardiografie - vyšetření srdce pomocí ultrazvuku, slouží ke zhodnocení funkce srdečního svalu a chlopní
 • zátěžová ergometrie - posouzení celkové zdatnosti srdce při zátěži, maximální tepové frekvence a reakce krevního tlaku a EKG zátěž
 • analýza pohybové aktivity - podrobné zhodnocení pomocí dotazníku a pohovoru, rozbor Vašich preferencí a cílů, návrh základního programu pohybových aktivit

Co je výsledkem celého vyšetřovacího programu?         

 • komplexní kardiologická diagnostika
 • analýza rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění
 • návrh individuálního zdravotního/tréninkového programu včetně ovlivnění a eliminace rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění
 • specifická péče v nejlepších kardiocentrech, pokud je indikována

Kam se obracíme, pokud je potřeba: Spolupracujeme s největšími kardiocentry, na prvním místě stojí IKEM, Kardiocentrum II. Interní kliniky VFN  a nemocnice Na Homolce

Cena preventivního programu

 • 6 000 Kč

Telefon pro objednání a konzultace

 • Recepce Legerova: 241 241 241